"Nesľúbime nič, čo nemôžeme dodržať, spoľahlivo dodržíme to, čo sľúbime"

Úvod